साझेदारी

साझेदारी

म सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था, समूह र व्यक्तिसमेतलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु– यदि तपाईं मेरो बुझाइ, विचार र भावी योजनाप्रति सहमत हुनुहुन्छ भने मलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न सक्नु...

शिर्स