आगामी योजना

प्रविधिमा आधारित नयाँ प्रडक्ट

२०७८ भदौ १ गते भित्रमा लन्च हुने

२०७९ को मध्य भित्र विश्व बजारका लागि पुस्तक लेखन भइरहेको

२०७९ को मध्य भित्र विश्व बजारमाका लागि पुस्तक लेखन भइरहेको

आगामी योजना

राजनीति नीतिहरूको पनि मूल नीति भएकाले यो गतिशील भए मात्र समाज गतिशील हुन्छ । गतिशील सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक दृष्टिकोण एवं संरचनाले मात्र मानवजातिको हित सुरक्षित गर्न सक्छ भन्ने मेरो...

शिर्स