उदघोस

मेरो उद्घोष

जीवन अप्रकाशित पुस्तक हो, निरन्तर सम्पादन गर्नुपर्छ । यही चेनताका बलमा रुढिवादी सामाजिक–सांस्कृतिक सत्ताका विरुद्ध म सधैँ अविचलित रूपमा अडिग रहनेछु । धार्मिक मूल्य मानवजातिको हितमा थिएन, छैन र कहिले...

शिर्स