प्रकाशन

समृद्धिको रोडम्याप

शिर्षक: समृद्धिको रोडम्याप मिति :२०७७, प्रकाशक :इन्डिगो इन्क ।

युवा र रोजगारी : एक विश्लेषण, २०६८

अध्ययन प्रतिवेदन : युवा र रोजगारी : एक विश्लेषण, २०६८, क्रिएटिभ फोरम नेपाल ।

सुशासन पुस्तक

सम्पादक : सुशासन पुस्तक, २०७१, सुशासन महासंघ नेपाल ।

अध्ययन प्रतिवेदन २०७४

संयोजक : अध्ययन प्रतिवेदन २०७४, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विश्लेषणात्मक अध्ययन ।

अध्ययन प्रतिवेदन २०७२

संयोजक : अध्ययन प्रतिवेदन २०७२, उपभोक्ता समिति, नीति तथा अभ्यास विस्तृत मुल्याङ्कन ।

परियोजना प्रतिवेदन २०७३

संयोजक : परियोजना प्रतिवेदन २०७३, नीतिगत बहस, संसद र राजनीतिक नेतृत्व ।

    Page 1 of 212
शिर्स