प्रकाशन

समृद्धिको रोडम्याप

शिर्षक: समृद्धिको रोडम्याप मिति :२०७७, प्रकाशक :इन्डिगो इन्क ।

देश किन बनेन ?

शिर्षक :  देश किन बनेन, मिति : २०७५  प्रकाशक : साङ्ग्रिला बुक्स ।

जैविक विविधता संरक्षणको नीतिगत भाषणमा जिल्लास्तरीय राजनीतिक नेताहरूको संवेदनशीलता

जैविक विविधता संरक्षणको नीतिगत भाषणमा जिल्लास्तरीय राजनीतिक नेताहरूको संवेदनशीलता

न्यायमुलक समाज, उत्तरदायी र पारदर्शी प्रशासनका लागि नागरिक निगरानी

न्यायमुलक समाज, उत्तरदायी र पारदर्शी प्रशासनका लागि नागरिक निगरानी

परियोजना प्रतिवेदन २०७३

संयोजक : परियोजना प्रतिवेदन २०७३, नीतिगत बहस, संसद र राजनीतिक नेतृत्व ।

अध्ययन प्रतिवेदन २०७२

संयोजक : अध्ययन प्रतिवेदन २०७२, उपभोक्ता समिति, नीति तथा अभ्यास विस्तृत मुल्याङ्कन ।

    Page 1 of 212
शिर्स